Rioolbeheer:
van advies tot uitvoering

Bestekken en contracten

RAW-bestek zorgt voor duidelijkheid!

De GWW-sector (grond-, weg- en waterbouw) maakt nog veelvuldig gebruik van de traditionele manier van aanbesteden met een RAW-bestek. In een RAW-bestek leggen we het gewenste raamwerk van de werkzaamheden vast. De beschrijving en tekeningen zijn vervolgens leidend voor de werkzaamheden van de aannemer. Riool EnZo BV begeleidt u met het opstellen van een RAW-bestek. En ook tijdens de uitvoering van een RAW-contract staan wij voor u klaar!

RAW-bestek legt verantwoordelijkheden vast

In het RAW-bestek staan de werkzaamheden van de opdracht beschreven. RAW staat voor Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw. Het dient als basis voor de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In het bestek zijn onder andere vastgelegd de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en risico’s van beide partijen. Een RAW-bestek kenmerkt zich onder andere door inzage in de resultaatverplichtingen, hoeveelheden, de betaling van het werk, de productiegebonden kosten en de niet-productiegebonden kosten.

Opstellen Bestektekeningen

Bestektekening zijn onlosmakelijk verbonden aan het bestek. Riool EnZo BV stelt deze met de grootste zorg op. Een bestektekening vormt samen met het bestek de basis voor een contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Alle relevante gegevens die nodig zijn bij het werkproces staan op de bestektekeningen.

RAW-besteksystematiek voor (raam)contracten in de GWW

Waar wordt samengewerkt, moeten zaken worden vastgelegd. Voor (raam)contracten in de GWW wordt de RAW-besteksystematiek nog veelvuldig toegepast. De juridische, administratieve en technische voorwaarden uit deze systematiek dienen als basis voor het maken van bestekken voor infrastructurele projecten. Sinds 1987 is kennisplatform CROW de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer en het onderhoud van deze systematiek. In de RAW-bestekteksten zijn overigens ook de duurzaamheidscriteria opgenomen waar aannemers uit de GWW-sector aan moeten voldoen.

Liever andere contractvormen?

Soms kan het handig zijn om t ekiezen voor een andere aanbestedingsvorm/traject. U kunt hierbij denken aan een werkomschrijving, bouwteam of UAV-GC. Uiteraard kunnen wij voor u ook het omgevingsmanagement (BLVC-plan), directieramingen en de aanbesteding verzorgen!

Meer weten of een offerte aanvragen? Bel 0487-503880 of e-mail naar info@rioolenzo.nl

Onze klanten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.