Rioolbeheer:
van advies tot uitvoering

Advisering

Vervangingsplannen
Tijdens het beoordelen van rioolinspecties wordt rekening gehouden met integrale projecten binnen uw organisatie. Op deze wijze kunnen we passende en volledige vervangingsplannen voor u opstellen.

Renovatieplannen
Het is niet altijd mogelijk om alle disciplines, zoals bijv. groen- & wegbeheer, op elkaar af te stemmen. Dit kan een reden zijn te kiezen voor renovatie in plaats van vervanging. Wij ondersteunen u bij het opstellen van renovatieplannen, maar ook bij bestek voorbereiding, begeleiding van het aanbestedingstraject, directievoering & -toezicht. Ook controle van de proefstukken vanuit de renovaties kunnen wij voor u verzorgen.

Reparatieplannen
Tijdens het beoordelen komen we regelmatig aspecten tegen welke direct een reparatiemaatregel behoeven. U kunt hierbij denken aan wortel ingroei, instromende infiltratie of axiale scheuren, etc.. De geconstateerde reparatiemaatregelen worden door ons verwerkt, grafisch zichtbaar gemaakt en vervolgens vertaald naar een bestek dat direct het aanbestedingstraject in kan.

Restlevensduur
Tijdens het beoordelen wordt de staat van het rioolstelsel inzichtelijk. Door onder andere te kijken naar de aangetroffen toestandsaspecten in combinatie met de leeftijd en bovengrondse infrastructuur, berekenen wij voor u de restlevensduur.

Meerjarenplanningen
Nadat de beoordeling van het rioolstelsel is voltooid en de restlevensduur is bepaald, zijn wij in staat u te ondersteunen bij het opstellen van meerjarenplanningen qua onderhoud, renovatie & vervanging. Vanzelfsprekend wordt het kostenaspect niet uit het oog verloren en afgestemd op het beschikbare budget. Uiteraard kunnen de meerjarenplanningen ook dienen als input voor het opstellen van een nieuw (gemeentelijk) rioleringsplan.

Onderhoudsplanningen
Het reinigen en inspecteren van uw rioolstelsel, gemalen, bergbezinkbassins, kolken en andere bijzondere voorzieningen, kunnen wij opnemen in jaarlijkse onderhoudsplanningen. Daarbij koppelen wij het benodigde budget aan werkzaamheden waardoor u uw jaarlijks kostenplaatje, met betrekking tot onderhoud, inzichtelijk krijgt.

Onze klanten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.